เศรษฐกิจไทยปี 2018 จะขยายตัวต่อเนื่อง แต่โตแบบกระจุกตัว

อีไอซีมองเศรษฐกิจไทยปี 2018 จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.0% แต่ภาพการเติบโตแบบกระจุกตัวอย่างในไตรมาสที่ 4/2017 อาจยังดำเนินต่อไป ด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจโลกที่ยังคงแข็งแกร่งและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสำคัญที่มีน้อยลง

ภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวของไทยจึงน่าจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในปีนี้

การใช้จ่ายภาครัฐก็มีโอกาสสูงที่จะกลับมาฟื้นตัวตามการเร่งผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่

Image 1 เศรษฐกิจไทยปี 2018

 

อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่าการขยายตัวในลักษณะที่ไม่ได้ส่งผลประโยชน์ถึงภาคครัวเรือนมีแนวโน้มดำเนินต่อไป เพราะตัวแปรสำคัญคือตลาดแรงงานยัง “ไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัว” แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเร่งตัวมาตลอดปี โดยในไตรมาส 4 ปี 2017 การจ้างงานในธุรกิจภาคเอกชนยังคงลดลงที่ -0.5%YOY ต่อเนื่องจาก -1.7%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงในภาคการเกษตร การก่อสร้าง และการผลิต สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการแรงงานที่ยังอยู่ในสภาวะชะลอตัวในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มกำลังซื้อและการบริโภคภาคครัวเรือนอาจขยายตัวได้ไม่มากนัก

 

Image 2 เศรษฐกิจไทยปี 2018

นอกจากนี้ อีไอซีมองว่าค่าเงินบาทจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันการส่งออก โดยค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าอยู่ที่ราว 31-31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอาจได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ

 

เครดิต: ธนาคารแห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

Leave a Reply