บลจ.ไทยพาณิชย์ เล็งตั้ง”คริปโตเคอเรนซีฟันด์”

คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “บริษัทมีแนวคิดจัดตั้งกองทุน คริปโตเคอเรนซีฟันด์ เพื่อไปลงทุน ในคริปโตเคอเรนซี (เงินดิจิทัล) โดยช่วงแรกอาจลงทุนในบิทคอยน์ฟิวเจอร์ ผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ  ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ถึงแผน การจัดตั้งกองทุนดังกล่าว”

สมิทธ์ พนมยงค์
สมิทธ์ พนมยงค์

อย่างไรก็ตาม การออกกองทุนประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เช่น ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องเงินดิจิทัล เพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก แม้แต่นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูง ก็อาจจะยังไม่เพียงพอ

 

“เท่าที่เราหารือก.ล.ต.ที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต. ไม่ขัดข้อง เพราะบิทคอยน์ฟิวเจอร์ส มีกฎหมายรองรับ แต่เรายังต้องศึกษาให้รอบคอบและดูความพร้อมของตลาดก่อนที่จะออก”

 

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (AUM) อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากสิ้นปีที่แล้วทำได้ 1.37 ล้านล้านบาท นับวาเป็นที่จับมามองมาก ๆ สำหรับการตั้งเป้าหมายนี้

บลจ.ไทยพาณิชย์
บลจ.ไทยพาณิชย์

แต่เมื่อมาดูอีกฝั่งนึง ก็จะเห็นว่า ทางฝั่ง ก.ล.ต.เอง คุณณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานก.ล.ต.กล่าวว่า เกณฑ์ของก.ล.ต.ในปัจจุบัน ยังไม่เปิดให้กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนรายย่อย ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเทศเงินดิจิทัลหรือการเสนอขายหน่วยเงินดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(ไอซีโอ) ได้ และปัจจุบัน ก็ยังไม่มี บลจ. ใดเสนอจัดตั้งกองทุนดังกล่าว

 

จึงสรุปได้ว่า แม้จะยังไม่มีหน่วยงานใดรองรับ แต่ทาง บลจ.ไทยพาณิชย์เองก็ยังคงศึกษาต่อถึงความเป็นไปได้ และหาแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในอนาคตต่อไป

 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ และ ประชาชาติธุรกิจ – Feb 23, 2018

Leave a Reply