เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่แนวโน้มหนี้ครัวเรือนแห่เพิ่มขึ้น ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยดูจากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 5.6% ในไตรมาส 3/2560 เป็น 6.1% ในไตรมาส 4/2560

 

ส่วนสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น 8.4% ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ พบว่าเอ็นพีแอล (NLP) หรือหนี้เสียลดลงต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินเชื่อ ซึ่งหมายความว่า ความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้น

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับแนวโน้มปี 2561 คาดว่าการกู้ยืมของภาคครัวเรือนจะสูงขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2560 เนื่องจากความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่ดีขึ้นจะทำให้ความต้องการใช้จ่ายปรับตัวขึ้น แต่สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีจะไม่สูงขึ้นมาก เนื่องจากเศรษฐกิจจะขยายตัว ขณะที่รายได้ของประชาชนสูงขึ้นตามแนวโน้ม ค่าจ้าง ที่คาดว่าจะเพิ่มเฉลี่ย 4% ประเด็นของภาคครัวเรือนปีนี้น่าจะอยู่ที่เรื่องทางสังคม สุขภาพ คุณภาพชีวิต มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ

 

และอีกประเด็นที่ต้องระวัง คือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี เพราะ ตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีทดแทนกระบวนการผลิตมากขึ้น รวมถึงงานบริการที่มีกระบวนการทำงานซ้ำ เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทน

 

แหล่งอ้างอิง โพสต์ ทูเดย์ และ เว็บไซต์ไทยรัฐ

เครดิตภาพ M3 Wealth Advisors

Leave a Reply