3 คำตอบ ทำไมหุ้นสหรัฐจึงผันผวน เมื่อหุ้นที่ขึ้นมา ไม่ได้เกิดจากการมีพื้นฐานที่ดี

ศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา ได้เขียนบทความหนึ่ง ที่น่าสนใจมากในคอลัมน์: ศ.ท่าพระจันทร์: ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐผันผวน โดยอาจารย์ท่านได้ให้เหตุผลถึง 3 ประการที่ต้องติดตาม และนี่เป็นคำถาม-คำตอบ ที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจ เพราะว่าประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผันผวน ได้แก่

ทำไมหุ้นสหรัฐถึงผันผวน
ทำไมหุ้นสหรัฐถึงผันผวน

1 ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวก จะเป็นผลมาจากนโยบายการปรับโครงสร้างภาษีที่ผ่านมามากน้อยเพียงไร ?

ประเด็นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ภาคธุรกิจเอกชนนั้นจะได้นำผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่อัตราภาษี ถูกปรับลดลงไป เพื่อไปลงทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว การปรับภาษีนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อด้านปัจจัยพื้นฐานแล้ว มันยังจะทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมีสูงมากขึ้นไปอีก ซึ่งก็จะสอดคล้องกับ ผลการประมาณการของคณะกรรมาธิการด้านภาษีที่พบว่า การลดภาษี จะมีผลทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยคือ 0.8% เท่านั้น

Trump Tax Plan
Trump Tax Plan

2 ผลจากนโยบายการปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ ทรัมป์ได้สร้างนโยบายการปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้า ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐเอง เพราะการคุ้มครองดังกล่าวนี้จะทำให้ต้นทุนการผลิตในประเทศปรับตัวสูงขึ้น และยังอาจก่อให้เกิดสงครามทางการค้าตามมาในที่สุด

3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของสหรัฐอาจไม่ได้ มาจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐาน

แต่การขยายตัวที่ผ่านมา เป็นการเติบโตจากปัจจัยทางด้านอุปทานเท่านั้น จากความต้องการบริโภคที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะทำให้สหรัฐต้องพึ่งพาเงินออม จากต่างประเทศในการผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่อไปได้ โดยมีการขาดดุลทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

World Market Cap
World Market Cap

เครดิต: Bloomberg และ กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply