เดือน ก.พ.61 ว่างงานเพิ่มอีก 6 หมื่นคน!

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานตัวเลขการว่างงานเดือน ก.พ. 2561 มีจำนวน 4.91 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราว่างงาน 1.3% โดยมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.1 หมื่นคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.6 หมื่น

การวว่างงานเพิ่ม

ทั้งนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) “วิรไท สันติประภพ” ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “หากมองตัวเลขการว่างงาน จะพบว่า อยู่ในระดับต่ำ แต่เราเห็นจุดที่น่าเป็นห่วง คือ มีการย้ายแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมไปภาคบริการมากขึ้น โดยภาคบริการที่ย้ายไปนั้น ไม่ใช่ภาคบริการแบบใหม่ แต่เป็นภาคบริการแบบเดิม ทำให้รายได้ที่ได้รับมีจำนวนน้อยกว่าและไม่มั่นคงเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับในภาคอุตสาหกรรม”

ขณะเดียวกัน จะเห็นว่า การขยายตัว ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้น ขยายตัวดี แต่ “การจ้างงานไม่ได้เพิ่มขึ้น” ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีการใช้เครื่องจักรมากขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply