สายการบินเชียงใหม่ขอเพิ่มเที่ยวบินเกือบ 90 เที่ยว รองรับตรุษจีน

ในช่วงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 เป็นช่วงวันหยุดของคนจีน เพราะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่ง นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) ได้บอกว่า

Read more