การบริโภค

กำลังซื้อทรุดหนัก

กำลังซื้อทรุดหนักในรอบ 10 ปี รายได้คงที่ แต่หนี้สูงขึ้น

March 11, 2018

แนวโน้มตลาดผู้บริโภคในปีนี้ ประเมินว่ายังคงเป็นปีที่ยากลำบากในการทำตลาด และคาดว่าอาจติดลบได้ถึง 1% ตลาดผู้บริโภคปี 2561 มีแนวโน้มติดลบต่อเนื่องถึง 1% หลังผู้บริโภครายได้คงที่ แต่หนี้ยังคงสูงอยู่ ถ้าลองดูเมื่อปีที่ผ่านมา ถือว่าตลาดตกต่ำสูงสุดรอบ 10 ปี เหลือมูลค่ากว่า 4.42 แสนล้านเท่านั้น โดยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโดนหนักสุด คือ ติดลบไป 2.4% เพราะคนพิจารณาตัดรายจ่ายได้ง่าย และเลือกกินของที่ถูกกว่าแทน   ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบทำให้สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หรือ FMCG (Fast Moving Consumer Goods)  ตกต่ำมาโดยตลอด ล่าสุด บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)ฯ ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ออกมาบอกว่า การเติบโตของกลุ่มสินค้าดังกล่าว ในปี 2560 ที่ลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยอัตราการเติบโตที่ติดลบ 0.4% มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 4.42แสนล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค […]

Read More