เศรษฐกิจไทย

กำลังซื้อทรุดหนัก

กำลังซื้อทรุดหนักในรอบ 10 ปี รายได้คงที่ แต่หนี้สูงขึ้น

March 11, 2018

แนวโน้มตลาดผู้บริโภคในปีนี้ ประเมินว่ายังคงเป็นปีที่ยากลำบากในการทำตลาด และคาดว่าอาจติดลบได้ถึง 1% ตลาดผู้บริโภคปี 2561 มีแนวโน้มติดลบต่อเนื่องถึง 1% หลังผู้บริโภครายได้คงที่ แต่หนี้ยังคงสูงอยู่ ถ้าลองดูเมื่อปีที่ผ่านมา ถือว่าตลาดตกต่ำสูงสุดรอบ 10 ปี เหลือมูลค่ากว่า 4.42 แสนล้านเท่านั้น โดยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโดนหนักสุด คือ ติดลบไป 2.4% เพราะคนพิจารณาตัดรายจ่ายได้ง่าย และเลือกกินของที่ถูกกว่าแทน   ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบทำให้สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หรือ FMCG (Fast Moving Consumer Goods)  ตกต่ำมาโดยตลอด ล่าสุด บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)ฯ ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ออกมาบอกว่า การเติบโตของกลุ่มสินค้าดังกล่าว ในปี 2560 ที่ลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยอัตราการเติบโตที่ติดลบ 0.4% มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 4.42แสนล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค […]

Read More
หนี้ครัวเรือน

เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่แนวโน้มหนี้ครัวเรือนแห่เพิ่มขึ้น ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี

March 10, 2018

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยดูจากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 5.6% ในไตรมาส 3/2560 เป็น 6.1% ในไตรมาส 4/2560   ส่วนสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น 8.4% ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ พบว่าเอ็นพีแอล (NLP) หรือหนี้เสียลดลงต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินเชื่อ ซึ่งหมายความว่า ความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้น สำหรับแนวโน้มปี 2561 คาดว่าการกู้ยืมของภาคครัวเรือนจะสูงขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2560 เนื่องจากความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่ดีขึ้นจะทำให้ความต้องการใช้จ่ายปรับตัวขึ้น แต่สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีจะไม่สูงขึ้นมาก เนื่องจากเศรษฐกิจจะขยายตัว ขณะที่รายได้ของประชาชนสูงขึ้นตามแนวโน้ม ค่าจ้าง ที่คาดว่าจะเพิ่มเฉลี่ย 4% ประเด็นของภาคครัวเรือนปีนี้น่าจะอยู่ที่เรื่องทางสังคม สุขภาพ คุณภาพชีวิต มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ   และอีกประเด็นที่ต้องระวัง คือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี เพราะ ตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีทดแทนกระบวนการผลิตมากขึ้น รวมถึงงานบริการที่มีกระบวนการทำงานซ้ำ เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทน   แหล่งอ้างอิง โพสต์ ทูเดย์ […]

Read More